Печатно и ръкописно „Ц“

Главна печатна буква „Ц“ изписваме чрез три елемента. Първо пускаме една права черта от горната част на реда до основата му. След това поставяме писеца на разстояние около ½ от височината на този елемент и повтаряме същото движение.Така ние сме изписали две успоредни линии. След това правим отново една права линия, но по основата на реда. Поставяме писеца точно на точката където сме прекъснали писането на първия елемент или това ни е на основата на реда. От там правим една вертикална линия докато достигнем и долната част на втория елемент и продължаваме съвсем малко извън него. Прекъсваме писането, като от края на третия ни елемент пуснем също така къса линия надолу/под основата на реда/. и двете линии са с еднаква дължина- по основата на реда, подминавайки малко втория елемент в основата му и надолу. Имаме две прави линии и една, която ги съединява в основата, като от дясната страна на буквата тя е малко по-дълга и с висяща чертичка на долу.Малка ръкописна буква „ц“ пишем по същия начин, но е с височина ½ от главната.Ръкописна главна буква „Ц“Пишем тази буква чрез три елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писането ни вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока на дясно и нагоре като достигаме малко над разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре. Прекъсваме писането щом достигнем до 1/3 от височината на долната част от разделения ни ред. От тази точка пускаме една линия докато стигнем края на разстоянието на междуредието /или това е разстояние приблизително колкото ½ от реда/. Веднага след това правим дъговидно движение по посока на ляво и нагоре като при изписването на тази част от елемента събираме линията изписвайки я нагоре към началната линия на този елемент. Щом стигнем долната част на реда пресичаме линията с която започнахме изписването на този елемент и продължаваме нагоре до средата на долната половина от реда. Прекъсваме писането. Изписали сме подобно на половинка от панделка, закачена за края на втория елемент.Малка ръкописна буква „ц“ изписваме по същия начин като главната, но заема долната половина на разделения ни ред и отново опашката на буквата навлиза в третата част на междуредието. Пишейки в обикновена тетрадка, тази част от елемента попада в следващия ред.

Описание:
Ивелина Дамянова