Печатно и ръкописно „Ш“

Печатна главна буква „Ш“ се изписва посредством четири елемента. Първо от горната част на реда до основата изписваме една права линия. Непосредствено от тази точка правим още една права черта /вертикална/ по самия ред /или това ни е основата/ с дължината на първия елемент. Прекъсваме писането и от тази точка правим още една права линия до горната част на реда. Така ние сме изписали три свързани черти- две отвесни, една срещу друга и една под тях, като всички са с еднаква дължина. Последният елемент отново е една права черта от горната част на реда до основата. Поставяме писеца на горната линия на реда точно в средата на разстоянието между първия и третия елемент. Пускаме към основата докато съединим с вертикалната линия по основата на реда/вторият ни елемент/. Така ние сме изписали буквата- три прави черти от горната част на реда до основата му, кацнали върху една вертикална.
Малката ръкописна буква изписваме със същата последователност, но в долната част на реда, защото е с размер ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ш“
Пишем тази буква чрез три елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писане ни вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока на дясно и нагоре като достигаме до разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре отново до разделителната ни линия. Прекъсваме писането. Последният ни елемент е отново обърнато бастунче също прилепено към предходния. От горната част на реда и точно над мястото където сме завършили предишния елемент пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре до средата на долната част на реда ни. И сме изписали ръкописната главна буква „Ш“.
Малка ръкописна буква „ш“ се изписва чрез същите елементи и движения като главната, но е изцяло разположена в долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова
Изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com/10411091108210741072-1064.html