Печатно и ръкописно „С“

Печатна главна буква „С“ се пише само с един елемент, подобен на скоба или полумесец. От горната част на реда, малко под него правим едно дъговидно или кръгово движение, а посоката ни е нагоре до линията и наляво, след това надолу към основата и достигайки я отново дъговидно движение по нея, на дясно и нагоре. Прекъсваме писането. Може да си представим буквата като свием лявата си ръка в юмрук. След това изправим палеца и показалеца си, но не докрай, а леко присвити. Получаваме полукръг- пръстите са леко присвити, върха на показалеца ни е точно над върха на палеца, а прокарвайки другият си показалец от присвития ни към палеца ще придобием представа за формата на буквата.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но е с височина ½ от главната и заема долната половина на реда.

Ръкописна главна буква „С“ се пише по идентичен начин. Поставяме писеца в средата на горната част на разделения ни ред. Правим дъговидно движение от тази точка на дясно, нагоре до горната част на реда, отново дъгичка по него и в ляво, спускаме към основата, достигайки я отново дъга и в дясно и нагоре. Прекъсваме писането на елемента щом достигнем средата на долната част от разделения ни ред.
Малката ръкописна буква се пише по същия начин, но е разположена в долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова