Печатно и ръкописно „Р“

Тази буква изписваме чрез два елемента-една линия от горната част на реда до основата и един полукръг прилепен към нея с диаметър ½ от височината на правата ни линия и намиращ се в горната част на чертата. Първо правим една права черта от горната част на реда до основата. Прекъсваме писането. След това поставяме писеца в началната точка откъдето започнахме писането на първия елемент. Правим едно движение в полукръг от тази точка на дясно, на долу и към ляво, достигайки средата на първия елемент и съединявайки се с него. Така нашият полукръг се прилепя до правата черта и сме изписали буквата.
Малка печатна буква „р“ се пише като изпишем една права линия, която започва от разделителната линия на реда до края на разстоянието под реда. Това разстояние под реда ни е с височина около ½ от самия ред и там попадат частите от буквите, които излизат извън основния ни ред. Когато пишем в тетрадки тези елементи от буквите просто заемат част от следващия ред, защото там няма разстояние в междуредието, каквото има например в тетрадките от начален етап на обучение при децата. След като сме изписали правата ни черта правим отново един полукръг от дясната страна. Поставяме писеца на правата ни линия в горната и най-висока част и правим полукръг, съответно на горе, дясно, на долу и на ляво. Този елемент се намира изцяло в долната половина на разделения ни ред и е плътно прилепена към правата ни черта. Така сме изписали печатната малка буква „р“.

Главна ръкописна буква „Р“ се пише чрез два елемента. Първо правим едно обърнато бастунче. Поставяме писеца малко под горната част на реда, пускаме права линия към основата и щом я достигнем изписваме дъга по нея, в ляво и нагоре до средата на долната част от разделения ни с линия ред. Прекъсваме писането и правим следващия елемент. Поставяме писеца близо до първия ни елемент от лявата му страна, но не плътно до него. Точката на писане е малко над разделителната ни линия. Правим лека дъга надолу по разделителната ни линия и нагоре до горната част на реда, по него и отново на дясно и на долу към разделителната ни линия, а щом я достигнем пак чрез лека дъга към първия елемент, като посоката ни е на вътре или в ляво. Прекъсваме писането. Буквата прилича на отворен чадър с дълга и закръглена дръжка или пък на гъбка с леко изкривено пънче сочещо наляво в основата си.
Ръкописна малка буква „р“ се пише като от средата на долната половина на реда направим една диагонална линия наклонена на дясно и достигаща до разделителната ни черта. От тази точка пускаме една права линия до края на разстоянието между редовете/това ни е още един път дължина, колкото едната половинка от реда. Следващият елемент от буквата ни е една кукичка, закачена за първия елемент от дясната му страна и намираща се изцяло в долната половина на реда. Поставяме писеца от дясно на първия елемент, върху него, на височина малко под разделителната ни линия. Пишем нагоре към разделителната ни линия дъгичка, опираща се по нея и в дясно, надолу към основата. Щом я опрем отново по нея и пак на дясно, след това движението на писеца е нагоре до средата на тази половинка от реда. Прекъсваме писането. И сме изписали буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова