Печатно и ръкописно „О“

Печатна главна буква „О“ се пише като от горната част на реда правим едно кръгово движение по посока на ляво и на долу и към основата, по нея и нагоре отново към горната част. Така се съединяват точката на започване и края на изписване на буквата, като се получава един елипсовиден кръг.
Малката печатна буква се пише по същия начин като главната, но е ½ от размера и.
По същия начин изписваме и ръкописните букви-главна и малка, като отново малката е с височина от ½ от главната.

Описание:
Ивелина Дамянова