Печатно и ръкописно „М“

Печатна главна буква „М“ се пише с помощта на няколко свързани
елемента. Първо от горната част на реда пускаме към основата една права линия. След това отново в горната част на реда от точката, където сме започнали изписването на първия елемент, пуснем една наклонена линия. Така тази линия е по-скоро напречна на реда, като е плътно прилепена към първия елемент в горната му част, а спускайки се към основата се отдалечава от него. Щом достигнем основата на реда прекъсваме писането и от тази точка отново правим една напречна линия до горната част на реда. От там отново пускаме една права линия до основата на реда. И сме изписали печатната главна буква „М“.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но заема половината от височината на реда.
Ръкописна главна буква „М“ изписваме чрез три елемента. Първо правим отново едно обърнато бастунче, но наклонено леко на дясно.
Започваме като поставим писеца в средата на долната част от разделения ни ред и изпишем една дъгичка от тази точка надолу към основата, по самата основа и в дясно. Непосредствено след това продължаваме писането нагоре към края на реда, като леко наклоним пак в дясно. Щом стигнем горния ред, отново пускаме линия към основата, която вече не е толкова наклонена. Достигайки я, отново правим дъговидно движение на писеца на дясно и продължаваме нагоре. Достигнали пак горната част на реда от тази точка спускаме към основата една линия, след което отново правим дъговидно движение по нея, на дясно и нагоре до към средата на долната част от разделения ни ред.
Малката ръкописна буква“м“ се пише по същия начин, но е изцяло в долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова