Печатно и ръкописно „Л“

Тази буква изписваме посредством три елемента. Първо от основата на реда правим една полегнала дъгичка на дясно и продължаваме нагоре към горната част на реда с права линия. Така отново сме изписали едно обърнато бастунче с дръжка опряна в основата на реда. След това от тази точка или това ни е горната част на реда, пускаме една права линия на дясно, с дължина ½ от първия елемент. Прекъсваме писането. Третият елемент, съставляващ буквата е една отвесна линия от горната част на реда от мястото, където прекъснахме писането на втория елемент до основата на реда. И сме изписали буквата.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но заема половината от височината на реда.
Ръкописна главна буква „Л“ се пише с два свързани в една точка в горната част на реда обърнати бастунчета. Изписването е в следния ред: първо поставяме писеца на химикала в средата на долната част от разделения ни ред. Правим една дъга по посока на долу и в ляво и щом тази полегата линия е изписана, веднага продължаваме изписването на права линия до горната част на реда. От тази точка отново спускаме към основата, като щом я достигнем отново правим дъга, полягаща на линията и по посока на дясно и нагоре. Така имаме изписани две бастунчета с дръжки, опрени на основата на реда и сочещи в противоположни посоки.

Описание:
Ивелина Дамянова