Печатно и ръкописно „К“

Тази буква се пише чрез два елемента. Първо от горната част на реда пускаме една права линия до основата му. След това отново от горната част на реда, но отдясно на елемента, който вече сме изписали, поставяме писеца на химикала, като сме се отдалечили на разстояние приблизително половината от височината на първия елемент. От тази точка изписваме една кукичка като посоката на писане ни е от дясно към ляво. Долният край на кукичката се прилепя точно до първия елемент в неговият център. Веднага след това пускаме една леко диагонална линия, която спираме да пишем щом достигнем долната част на реда. Така началото от горната част на реда и края на елемента в долната му част се намират успоредно една на друга , а този елемент се съединява в центъра на първия. И сме изписали печатната главна буква „К“.
Малката печатна буква се пише по същия начин, чрез същите елементи, но височината ѝ е ½ от реда.
Ръкописната главна буква „К“ се пише с помощта на два свързани елемента. Отново пишем на реда с разделителната ни линия, минаваща през средата му. Първо от горната част на реда, плътно под линията изписваме една вълничка. Малко под линията поставяме писеца и започваме писането. Посоката ни е от ляво към дясно. Пишем нагоре към линията на реда, а след това леко надолу и отново към върха. Веднага след това пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим дъговидно движение в ляво. Така ние сме изписали една вълничка под горната част на реда, закрепена за едно обърнато с дръжката на долу и сочещо на ляво бастунче. След това трябва да изпишем и втория елемент от буквата. Поставяме писеца на химикала отново в горната част на реда и от дясната страна на първия елемент. Писеца ни е на разстояние от първия елемент приблизително колкото дължината на вълничката, която сме изписали. От тази точка изписваме една скоба като при изписването от горната част правим дъговидно движение навътре към средата на обърнатото ни бастунче или точно на самата ни разделителна линия. От тази точка, без да прекъсваме писането, правим отново дъговидно движение в дясно малко над разделителната ни линия и след това спускаме към основата на реда. Щом я достигнем отново правим дъговидно движение на дясно и нагоре на височина половината от долната част на разделения ни ред. И сме изписали буквата. Тя прилича на бастунче с две дръжки-в горната му част една с формата на вежда, а в основата на реда като обърната дъга. Формата на другия елемент прилича на контурите на лице с доста гърбав нос подпрял се в центъра на бастунчето.
Малка ръкописна буква „к“. Тази буква заема място в долната ½ част на разделения ни ред. Тук изписваме едно бастунче, като от средата на тази част на реда правим дъговидно движение по посока на горе към разделителната ни линия и на дясно, като непосредствено след това изписваме права линия към основата на реда. Вторият елемент изписваме като от разделителната ни линия в дясно от първия елемент направим едно бастунче с лек наклон в дясно. То се прикрепя плътно до първия елемент в неговата основа. След това от средата на изписаното ни бастунче по посока на долу и в дясно отново изпишем една обърната дъга, подобно на усмивка. И сме изписали буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова