Печатно и ръкописно „Х“

Печатна главна буква „Х“ се пише посредством два елемента. От горната част на реда пускаме една диагонална линия до основата, като посоката на писане и наклона на елемента ни е на дясно. След това отново пускаме една диагонална линия през реда. Поставяме химикалката в горната линия на реда на отстояние приблизително ½ от височината на първия ни елемент или от началната ни точка. Пускаме следващата линия, но наклонът ни е на ляво. Така се получават две диагонални линии с еднаква дължина, които се пресичат в средата си. Изписали сме печатната буква! Може да си я представим като свием пръстите на ръцете си в юмрук, но оставим изправени показалците. Накланяме ги един към друг и поставяме единия върху другия. Така те се кръстосват-единият сочи на ляво, другият на дясно и са опрени в средата си. Това е и формата на буквата. Малка печатна буква „х“ се пише по същия начин и е ½ от височината на главната. Главна ръкописна буква „Х“ се изписва чрез два елемента. Първо поставяме писеца в горната част на реда точно в средата му. От тази точка правим едно дъговидно движение като започнем от там, нагоре до самия ред, надясно по линията и надолу към основата. Щом я достигнем отново без да прекъсваме писането правим една дъга по долната част на реда, а посоката ни е на ляво и нагоре. Прекъсваме писането в средата на долната част на разделения ни ред. Така ние сме изписали една обърната скоба. След това правим отново една скоба. Поставяме отново писеца в средата на горната ни част от реда и отново правим едно дъговидно движение като посоката ни е нагоре към реда, наляво и надолу към основата. Щом я достигнем отново дъга по нея, а посоката ни е на дясно и нагоре до средата на долната част на реда. При изписването на двата елемента правите им части се прилепят една в друга. Така ние сме изписали буквата. Малката ръкописна буква се пише по същия начин, но е разположена в долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова