Печатно и ръкописно „Ф“

Главна печатна буква „Ф“ се пише чрез три елемента. Първо пускаме една права черта от горната част на реда до основата му. След това малко под началото на първия ни елемент или това ни е в горната част на елемента поставим писеца и правим едно движение в кръг като посоката ни е наляво, настрани и надолу и към правата ни черта, а след това съединяваме с нея. Прекъсваме писането. Височината на започване на изписване на този елемент и края му са на еднаква височина от правата ни линия, както в горната, така и в долната част на буквата. Така ние сме изписали един полукръг или скоба плътно прилепена към първия елемент, като над и под нея остава да стърчи приблизително по 1/3 от правата ни черта. От дясно на чертата отново повтаряме същото изписване на елемента, като правим кръгово движение в посока на горе, дясно, на страни, надолу и към линията като се прилепяме към нея. Прекъсваме писането. И сме изписали печатната главна буква. Малка печатна буква „ф“ се пише по същия начин, но е с височина наполовина на главната. Ръкописна главна буква „Ф“ се пише чрез три елемента. Първо поставяме писеца в горната част на реда, непосредствено под линията. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. Така сме изписали една вълничка. От тази точка в горната част на реда веднага пускаме една права линия към основата, но с лек наклон на дясно. Щом достигнем основата на реда продължаваме елемента и го изписваме до края на третата част на нашия ред или това ни е още ½ дължина на реда. След това отново правим дъгичка чрез полегата линия по основата на реда, на ляво и нагоре до средата на тази част от така разделения ни ред./ Когато пишем буквата в стандартна тетрадка, а не в такава предназначена за изучаване елементите на буквите за деца в начален етап на образование, ние изцяло изписваме тази буква в реда, като нейните елементи не попадат в следващия ред./ Прекъсваме писането. Така сме изписали едно обърнато бастунче със закрепена в горната му част и от ляво една вълничка. Следващите елементи са две половинки на един кръг, които са плътно прилепени към първият ни елемент. Приблизително в средата на горната част на разделения ни ред поставим писеца на химикала върху първият ни елемент и започваме изписването на нашия полукръг или скоба. Посоката ни е нагоре, на ляво, надолу и щом достигнем основата на разделения ни ред отново надясно докато се съедини този елемент с първия. Така ние сме изписали една скоба или лявата половина на един кръг плътно залепена за нашия пръв елемент от лявата му страна. От другата страна на първия ни елемент правим същото движение, но посоката ни е на дясно, нагоре, надолу и наляво към елемента докато се съединим с него. Така сме изписали две еднакви по диаметър, започващи и свършващи в една точка на първия ни елемент полукръга, залепени за първия елемент. И сме изписали буквата. Малка ръкописна буква „ф“ пишем отново чрез три елемента и е разположена на разделения ни с линия ред, както и в разстоянието между редовете/ или така да се каче част от нейния елемент попада в следващия ред/. Изписваме една права линия от горната част на реда, която преминава през целия ред до края на третата му част. Прекъсваме писането. След това поставяме писеца плътно до правата ни линия от лявата й страна и малко под разделителната линия на реда. След това правим отново полукръг като посоката ни е нагоре до разделителната ни линия и наляво, надолу, а щом достигнем основата на реда надясно докато съединим с правата линия. Така ние отново сме изписали една скоба или полукръг плътно прилепен към първия ни елемент. Повтаряме същото движение и изписване наследващия елемент, но движението ни е от правата линия на дясно, надолу и на ляво. Така сме изписали малката ръкописна буква „ф“.

Описание:
Ивелина Дамянова