Печатно и ръкописно „Ч“

Главна печатна буква „Ч“ включва два елемента.
Първо поставяме химикалката в горната част на реда. От там пускаме една права линия и преди да достигнем разделителната ни линия, /или средата на реда/ правим едно дъговидно движение по посока на дясно и по самата линия. Дължината на линията преди да направим дъговидното движение в дясна посока и линията от този елемент по разделителната са ни с приблизително еднаква големина. Прекъсваме писането. Отново поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия елемент. След това пускаме една права линия от там до основата на реда. Така този елемент се съединява с другия в крайната му точка. И сме изписали буквата.
Малката печатна буква се изписва по същия начин, но е с ½ от височината на главната.
Ръкописна главна буква „Ч“ изписваме чрез два свързани елемента. Поставяме писеца в средата на горната половина от разделения ни ред. От тази точка започваме изписването на една кукичка. Правим едно дъговидно движение като посоката ни е на ляво или навън, нагоре и щом достигнем горната част на реда отново дъговидно движение на дясно и надолу. Без да прекъсваме писането продължаваме и щом стигнем до разделителната ни линия отново правим дъга по посока на дясно/ като изпъкналата й част попада малко под разделителната линия/ и прекъсваме писането съвсем малко над разделителната ни линия. Така нашият изписан елемент прилича на кукичка като горната й част е изкривена на ляво, а долната на дясно. Следващият елемент изписваме като поставим писеца в горната част на реда и точно над крайната точка на първия елемент. От там пускаме една права линия към основата и точно преди да я достигнем отново правим дъговидно движение по посока на дясно и нагоре до средата на долната половина от разделения ни ред. Така ние сме изписали една кука, закачена в средата на едно обърнато бастунче с дръжка опряна в основата на реда и сочеща на дясно. И сме изписали буквата.
Малко ръкописно „ч“ се изписва с едно движение без прекъсване и в долната част от разделения ни ред. Първо от средата му правим една права и леко наклонена чертичка към разделителната ни линия. Щом я достигнем правим едно дъговидно движение под линията и отново я допираме. Веднага след това от тази точка пускаме една дъга към основата на реда като изпъкналата й част е в лява посока, а щом стигнем основата отново дъга по нея, в дясно и нагоре. Прекъсваме писането щом стигнем отново средата на долната част на реда. Точката на изписване и края на тази буква се намират на еднаква височина в тази част на реда или това ни е в средата на долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова