Печатна буква „Ж“

Печатната главна буква „Ж“ се пише като на реда от горе на долу пуснем една отвесна линия. След това от лявата страна елемента в горната част на реда поставим писеца на химикалката на разстояние около половината от него. От тази точка пускаме една диагонална линия на дясно или към средата на първия елемент, докато го достигнем. Непосредствено след това правим същото движение, но посоката ни е от центъра на елемента към основата и на ляво. Така се получават две еднакви диагонални линии, съединени в точка в центъра на първият елемент. След това правим отново две диагонални линии към центъра на първия елемент като посоката на писане е от горната част на реда, на разстояние отново около половината на първия елемент пуснем диагонална линия към средата на елемента и отново към основата. Така сме написали печатната главна буква „Ж“.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но заема ½ от височината на реда.
Ръкописна главна буква „Ж“
Тази буква се пише с помощта на три елемента. Отново пишем на разделения ни на две части ред. Първо изписваме една голяма обърната скоба. Поставяме писеца на химикала в средата на горната половина на реда и правим едно полу кръгово движение. Посоката на писане ни е от тази точка нагоре до горния край на реда след което правим дъговидно движение точно под линията му в дясно и пускаме към основата на реда. Щом я достигнем отново правим дъговидно движение , но посоката ни е навън или в ляво и нагоре. Спираме писането щом достигнем средата на долната половина от разделения ни ред. Следващият елемент на буквата започваме от средата на реда или от разделителната ни линия. Точно там, но плътно до първия елемент поставяме писеца на химикалката и изписваме без прекъсване втория елемент. От тази точка правим една линия с лек наклон в дясно към горната част на реда, веднага след това пускаме права линия до основата му. От тази точка без да прекъсваме писането правим още една права линия отново с лек наклон вдясно докато достигнем разделителната линия. Прекъсваме писането. Третия елемент от буквата отново е скоба, като посоката на писане ни е от дясно към ляво или отвън на вътре към втория елемент и заема като първия изцяло реда. Изписваме така че да се прилепи към втория елемент. И сме изписали буквата.
Малка ръкописна буква „ж“. Тази буква пишем само в долната половина на разделения ни ред. Малко под разделителната ни линия поставяме химикалката и отново правим полу кръгово движение по посока нагоре и в дясно, надолу и в ляво. Получаваме обърната скоба. От средата на този елемент отново правим права и леко наклонена линия в дясно до самата разделителна линия, пускаме към основата на реда, а след това отново посоката на писане ни е нагоре и с лек наклон. Прекъсваме писането щом стигнем средата на тази част от реда в която изписваме буквата. След това от разделителната ни линия отново изписваме скоба, а посоката ни е от вън към втория елемент, като тази скоба заема изцяло височината на тази част от реда. И сме изписали буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова