„Пазар на грозде в Евксиноград край Варна“ (1893) – картина на Антон Митов

 Пред нас се разгръща слънчев летен ден с небе посипано с накъсани бели облачета. Далеч назад са разположени ниски, не стръмни планини. Земята е с цвят на глина. Липсва трева. Навярно е утъпкана от минаващите непрестанно търговци и купувачи. Съзерцаваме едно разнолико сборище – някои от хората са облечени цветно и пищно, други – семпло и скромно. Боите са ярки. Дамите са с рокли и забрадки в различни цветове. Поясите на разговарящите на групи мъже също са шарени. На главите си носят калпаци. Наоколо тичат деца. Виждат се отворени карети за по-заможните, а два бивола, които явно са влачили големи бидони и други продукти, сега лежат на слънце. Около тях се забелязват и други товарни животни, като мулета и крави. Най-отпред се разхождат девет патици в сиво и бяло, а в десния долен ъгъл е изобразена кална локва, към която очевидно са се насочили птиците. За център и фокус служи едно високо дърво, което се откроява тъй като пазарът е разположен в долната част на картината, а в горната част са само планини и небето.
Това произведение е пълно с живот и енергия, предава приповдигнатите емоции на хората. Сякаш можеш да чуеш веселите гласове на тълпата, която се надвиква и шума от животните.

Описание:
Натали Платнарова