Пътен знак Г19 „Задължителни вериги за сняг, най-малко на две от двигателните колела“– група Г

G19

В знака, който задължава превозните средства да сложат вериги след него, има бяла гума, обиколена от черни вериги.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.