Пътен знак В9 „Забранено е влизането на велосипеди“ – група В

Забранено е влизането на велосипеди

Знака, забраняващ влизане на велосипеди е кръгъл с червен контур и на него в профил  е нарисуван велосипед.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.