Пътен знак В8 „Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди“ – група В

Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди

Знака, забраняващ влизане на мотоциклети и мотопеди е кръгъл с червен контур и на него е нарисуван мотор, с мотоциклетист.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.