Пътен знак В7 „Забранено е влизането на трактори и самоходни машини“ – група В

Забранено е влизането на трактори и самоходни машини

Знака, забраняващ влизане на трактори и самоходни машини е кръгъл с червен контур и на него е нарисуван малък трактор.

„Самоходна машина“ е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 кг, максималната й скорост на движение е до 25 км/час, колеята – до 900 мм, и масата без товар – до 900 кг.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.