Пътен знак В6 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета“ – група В

Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета

Знака, забраняващ влизане на МПС-та с ремаркета е кръгъл с червен контур и на него е нарисувано едноосно (с две гуми) ремарке.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.