Пътен знак В5 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета“ – група В

Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета

Знака, забраняващ влизане на МПС-та с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета е кръгъл с червен контур и на него има две ремаркета закачени едно за друго.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.