Пътен знак В4 „Забранено е влизането на товани автомобили“ – група В

Забранено е влизането на товарни автомобили

Знака, забраняващ влизане на товарни автомобили е кръгъл с червен контур и в него има двуизмерна рисунка на предната част на камион.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.