Пътен знак В34 „Край на забраните, въведени с пътни знаци“ – група В

Край на забраните, въведени с пътни знаци

Знака, който указва край на забраните, въведени с пътни знаци е кръгъл с бял фон и черен контур.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.