Пътен знак В33 „Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената“ – група В

Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената

Знака, който указва край на забраната за движение със скорост по-висока от означената  е кръгъл с бял фон и черен контур. В средата му е изписано с големи черни цифри число, отговарящо на максималните допустими километри в час. То е задраскано с три тънки черни линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.