Пътен знак В31 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ – група В

Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош

Знака, който указва край на забраната за изпреварване е кръгъл с бял фон и черен контур. В средата му има два черни автомобила, гледани отзад. Те са задраскани с три тънки черни линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.