Пътен знак В3 „Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“ – група В

Забранено е влизането на МПС

Знака, забраняващ влизане на моторни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди е кръгъл с червен контур и в него има двуизмерна рисунка на предлана част на кола.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.