Пътен знак В29 „Забранено е преминаването без спиране“ – група В

Забранено е преминаването без спиране

В средата на знака, който те задължава да спреш има дебела черна линия. Над нея е изписано „МИТНИЦА“, а под нея “DOUANE” (митница на френски).

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.