Пътен знак В28 „Забранено е паркирането“ – група В

Забранено е паркирането

Забранено е паркирането се отбелязва в кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с дебела червена линия.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.