Пътен знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“ – група В

Забранени са престоят и паркирането

Знака „Забранен е престоят и паркирането” представлява кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с две червени линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.