Пътен знак В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“ – група В

Забранено е движение със скорост, по-висока от означената

На знака, който показва максималната разрешена скорост с големи черни цифри на бял фон с червен контур е означена съответно разрешената скорост.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.