Пътен знак В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ – група В

Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош

На знака, който забранява изпреварването има два автомобила, гледни отзад, един до друга, отляво червен, отдясно черен.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.