Пътен знак В19 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното“ – група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното

На знака, който оказва максималното натоварване на коя и да е от осите има нещо като щанга (изобразява гумите, погледнати отпред или отзад на превозното средство). Над него е изписано допустимото тегло в тонове.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.