Пътен знак В18 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“ – група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

На знака, който забранява влизането на ППС с маса с товар по-голяма от означената са изписани максималните допустими тонове.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.