Пътен знак В17 „Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената“ – група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената

На знака, който указва максималната позволена дължина има камион в профил, а под него са изписани допустимата дължина в метри.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.