Пътен знак В16 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената“ – група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената

В средата на знака, който забранява влизането на ППС с височина по-голяма от означената, са изписани допустимите метри, а от горе и отдолу на цифрата има по една стрелкичка, сочеща към нея.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.