Пътен знак В14 „Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства“ – група В

Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства

Знакът „Забранено е влизането на изобразените пътните превозни средства” забранява едновременно влизането на две превозни средства /Примерно на мотоциклети и товарни автомобили/. Знака е разделен на две с червена линия по средата и са изобразени съответните превозни средства, съответно едното в едната, а другото в другата половина на кръга.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.