Пътен знак В13 „Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“ – група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак - Опасни товари

Знака, забраняващ влизане на ППС, обозначени с опознавателен знак – опасни товари е кръгъл с червен контур и на него е нарисуван камион с оранжева карусерия, гледан отзад.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.