Пътен знак В12 „Забранено е влизането на пешеходци“ – група В

Забранено е влизането на пешеходци

Знака, забраняващ влизане на пешеходци е кръгъл с червен контур и на него е изобразен движещ се пешеходец.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.