Пътен знак В11 „Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора“ – група В

Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора

Знака, забраняващ влизане на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора е кръгъл с червен контур и на него е нарисувана ръчна количка, бутана от човек.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.