Пътен знак В10 „Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни“ – група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни

Знака, забраняващ влизане на ППС, теглени от животни е кръгъл с червен контур и на него е нарисувана каруца, теглена от кон и човек, който я управлява.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.