Пътен знак Т9 „Стрелка“– група Т

T9

В средата на знака има дебела черна стрелка, сочеща надолу.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.