Пътен знак Т8 „Разстояние до пътен знак Б2″– група T

T8

В горната част на знака с черни букви е изписано “STOP”, а под надписа е изписано разстоянието в метри.

От самото име на знак Б2 – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Той е с форма на правилен осмоъгълник, като на червен фон с бели букви е изписано STOP.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.