Пътен знак Т5 „Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28″– група T

T5.1 T5

В средата на знака има дебела черна стрелка, сочеща надолу.

Знака B27 „Забранен е престоят и паркирането” представлява кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с две червени линии.

Знака В28 „Забранено е паркирането“ се отбелязва в кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с дебела червена линия.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.