Пътен знак Т4 „Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28″– група Т

T4.1 T4

В средата на знака има дебела черна двупосочна стрелка. В някои случаи под или над нея са указани и метри, за които знака е валиден.

Знака B27 „Забранен е престоят и паркирането” представлява кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с две червени линии.

Знака В28 „Забранено е паркирането“ се отбелязва в кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с дебела червена линия.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.