Пътен знак Т3 „Начало на зоната на действие съответно на знаци В27 и В28″– група T

T3.1 T3

В средата на знака има дебела черна стрелка, сочеща нагоре. В някои случаи под нея са указани и метри, за които знака е валиден.

Знака B27 „Забранен е престоят и паркирането” представлява кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с две червени линии.

Знак Б28 „Забранено е паркирането” се отбелязва в кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с дебела червена линия.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.