Пътен знак Т17 „Табела с текст“– група T

T17

В центъра на знака в черно е изписан съответно текста.

Допълнителна табела Т17 е с жълт фон, когато се използва за въвеждане на временна организация и безопасност на движението.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.