Пътен знак Т13 „Направление на пътя с предимство в кръстовището“– група Т

T13

На знака с черни линии са изобразени възможните изходи от кръстовище. Пътят, който е с предимство е с дебела линия, а останалите възможности с тънка.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.