Пътен знак Т12 „Начин на паркиране на пътните превозни средства“– група Т

T12

На знака е изобразен автомобил в профил, паркиран съответно по „правилния” начин.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.