Пътен знак Т11 „Посока към обект“– група Т

T11

В горната на знака част има черна стрелка, сочеща към обекта, а под нея е изписано разстоянието в метри.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.