Пътен знак Т10 „Време на действие на пътния знак“– група Т

T10

В средата на знака с черно е изписано от колко до колко часа знака е в сила.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.