Пътен знак Т1 „Разстояние до …“– група Т

T1

В средата на знака e изписано с черно число, а след него и съкращението на съответната мерна единица. Например, ако знака е в съчетание в знак, предупреждаващ за пешеходна пътека след 200 метра, то на него ще е изписано „200 м”.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.