Пътен знак Г9 „Преминаване отдясно на знака“– група Г

G9

В знакът, който указва задължително преминаване от дясната му страна,символът в средата е дебела диагонална стрелка, сочеща към долния десен ъгъл.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.